Menu

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

Bądź kulturalny, w Pleszewie

Wykład dr. Andrzeja Szymańskiego

jamlew1
WYKŁAD "CHRZEST POLSKI - MIEJSCE I GENEZA" ORAZ OTWARCIE WYSTAWY "CHRZCIELNICE"
Jak doszło do chrztu Polski? Gdzie naprawdę się odbył? Jakie były konsekwencje tego doniosłego aktu? Na te pytania odpowiedzi udzielił dr Andrzej Szymański - prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, podczas wykładu zatytułowanego "Geneza i miejsce Chrztu Polski".
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy, na której zaprezentowano twórczość członków Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego "Promyk" Dębnica. Prace rękodzielnicze, malarskie, fotograficzne, witraże, haft są wynikiem programu artterapeutycznego o tematyce: "Chrzcielnice w kościółkach drewnianych i zabytkowych na Szlaku Piastowskim" realizowanego przez to Stowarzyszenie. Wystawę wypożyczono z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
chrz2016.7
Więcej na stronie: http://www.bppl.pl/wydarzenia2016.php#chrz2016

 

© Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci