Menu

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

Bądź kulturalny, w Pleszewie

Spotkanie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego w Willi Jana - dyskusja pt. "Mój Wajda"

jamlew1

20161122W piątkowy wieczór 18 listopada 2016 r. członkowie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się w Willi Jana na dyskusji pt. "Mój Wajda". Pomysł tego spotkania pojawił sie kilka tygodni temu na wieść o śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera - autora takich arcydzieł filmowych jak: "Wesele", "Ziemia obiecana", "Popiół i diament", "Panny z Wilka", "Człowiek z marmuru" czy "Pan Tadeusz". Członkowie PTK w trakcie dyskusji dzielili się własnymi wrażeniami po obejrzeniu swoich ulubionych filmów, przywoływali najbardziej sugestywne sceny i sekwencje z filmów Andrzeja Wajdy, które na zawsze pozostaną w pamięci polskich widzów oraz cytowane będą przez filmoznawców.
Dyskusja pt. "Mój Wajda" w Willi Jana była także okazją do rozmowy o najnowszej historii Polski, rozumienia pojęć naród czy patriotyzm, gdyż twórczość Andrzeja Wajdy była elementem wielkiej dyskusji o Polsce i Polakach, przyczynkiem do debaty nad narodową tradycją martyrologiczną i romantycznym heroizmem.
Prowadzący dyskusję Janusz M. Lewandowski przypomniał mniej znane utwory Andrzeja Wajdy, które uważane były często za filmy nieudane, ale są świadectwem zmagania się reżysera z trudnymi problemami historycznymi czy współczesnymi (np. "Lotna", "Niewinni czarodzieje", "Polowanie na muchy", "Pierścionek z orłem w koronie").
Sporo czasu w trakcie spotkania moderator poświęcił tematowi inspiracji malarskich w twórczości Andrzeja Wajdy. Materiałem poglądowym były przede wszystkich filmy "Wesele" (adaptacja dramatu S. Wyspiańskiego) oraz "Brzezina" (wg J. Iwaszkiewicza). Filmy Andrzeja Wajdy analizowano pod kątem inspiracji i nawiązań malarskich, zestawiano kadry z obrazami i zastanawiano się, jak te cytaty malarskie wpływają na interpretację filmów."Wesele" Wajdy było także analizowane jako przykład wybitnego dialogu z teatrem, przykładem genialnego przełożenia języka dramatu na znaki filmowe.
Piątkowe spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych, co jest świadectwem wielkiego zainteresowania tematem dyskusji i świetnej atmosfery rozmowy, w której uczestniczyli ludzie o różnych poglądach politycznych, odmiennych doświadczeniach życiowych i upodobaniach artystycznych. Członkowie PTK zgodni byłi, iż należy kontynuować tego typu formę aktywności kulturalnej.

© Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci