Menu

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

Bądź kulturalny, w Pleszewie

"Jak widzę moje miasto" - konkurs plastyczny PTK

jamlew1

15 lutego 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy podsumowującej konkurs plastyczny pt. „Jak widzę moje miasto”. Konkurs został zorganizowany przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne na potrzeby projektu pn. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i był przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
Do I etapu konkursu, czyli eliminacji szkolnych zgłoszonych zostało w sumie 118 prac.
W finale przyznanych zostało 7 równorzędnych nagród głównych oraz 49 wyróżnień.
Nagrody wręczył prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Andrzej Szymański. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz zestawy plastyczne ufundowane przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.

© Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci