Menu

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

Bądź kulturalny, w Pleszewie

Z Pleszewa ku niepodległej - projekt edukacyjny

jamlew1

kuniepodleglej

Muzeum Regionalne w Pleszewie, w porozumieniu z pleszewskimi szkołami oraz stowarzyszeniami, realizuje projekt pod nazwą „Z Pleszewa - ku Niepodległej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program dotacyjny „Niepodległa” wspiera różnorodne działania przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się państwa polskiego. Celem programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Projekt edukacyjny „Z Pleszewa - ku Niepodległej” ma na celu upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego lokalnych bohaterach szczególnie wśród młodzieży pleszewskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, której zaktywizowaniu mają służyć podjęte działania. Wykład wprowadzający do projektu pt. „Sytuacja polityczna w Wielkopolsce w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego” wygłosi w Muzeum Regionalnym dr Andrzej Szymański. Następnie młodzież weźmie udział w rekonstrukcji walk powstańczych na pleszewskim Rynku z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej Wielkopolski. Rekonstrukcja, na którą zaproszeni są wszyscy mieszkańcy naszego miasta, ma wzmocnić poczucie wspólnoty oraz zintegrować społeczność lokalną wokół wspólnego przeżywania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejnym etapem projektu będą lekcje tematyczne przeprowadzone dla uczestników projektu w szkołach, które przygotują młodzież do udziału w grze terenowej pt. „Szlakiem pleszewskich powstańców. Pleszew ­ Kobyla Góra”. Głównym punktem projektu jest bowiem wyjazd uczniów do Kobylej Góry i przeprowadzenie tam gry terenowej. Wybór miejsca nie jest oczywiście przypadkowy. Pleszewscy powstańcy wielkopolscy walczyli przede wszystkim w okolicach Kobylej Góry, Ligoty i Ostrzeszowa pod dowództwem ppor. Feliksa Pamina i sierż. Antoniego Kozłowicza. Upamiętnieniu tego pierwszego - wybitnego dowódcy służy wytyczony w Kobylej Górze Szlak Powstańczy im. Feliksa Pamina, który młodzież zwiedzi i dzięki temu bliżej pozna postać i zasługi niedocenianego dziś przywódcy pleszewskich powstańców. Podsumowaniem projektu będzie wykład Janusza Waliszewskiego w Muzeum Regionalnym pt. „Kompanie Feliksa Pamina”.

Realizacja projektu przyczyni się na pewno do upowszechnienia, szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o zmaganiach Wielkopolan o polskość ich dzielnicy w okresie pruskiego zaboru oraz walki naszych przodków o niepodległość i granice Polski. Mimo upływu niemal stu lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego w pełni zwycięskiego polskiego powstania, poziom wiedzy o nim jest w naszym społeczeństwie nadal zatrważająco niski.

Projekt będzie realizowany do końca listopada br. Partnerami projektu są: Zespół Szkół Publicznych nr 1, Zespół Szkół Publicznych nr 2, Zespół Szkół Publicznych nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego.

 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 70 Pułkowi Piechoty

jamlew1

Uroczyste odsłonięcie tablicy umieszczonej na Murze Pamięci przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie odbyło się w piątek 8 września. Poprzedziła ją msza św. Następnie w obecności żołnierzy 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, władz Miasta i Gminy Pleszew, powiatu pleszewskiego, delegacji organizacji związanych z obronnością, pocztów sztandarowych, a także uczniów pleszewskich szkół dokonano  uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Ten zaszczyt przypadł posłowi na Sejm RP Tomaszowi Ławniczakowi – przewodniczącemu Komitetu Honorowego przedsięwzięcia oraz Halinie Jezierskiej – przedstawicielce rodzin wojskowych 70 PP oraz przedstawicielce najmłodszego pokolenia – Wiktorii Ratajczak z pleszewskiej gromady zuchowej „Młode Wilki”. Tablice poświęcił ks. prałat Henryk  Szymiec – proboszcz parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. [...]"

Źródło: pleszew.pl

Przygotowaniem uroczystości, zaprojektowaniem i wykonaniem tablicy oraz gromadzeniem środków finansowych zajmował się Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli członkowie zarządu Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego Adam Staszak i Janusz M. Lewandowski.

Po uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy zaproszeni goście przeszli do pleszewskiej "Jedynki", gdzie odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona historii 70 Pułku Piechoty. Sesję prowadziła D. Basińska-Szablewska, a prelegentami byli historycy: T. Ławniczak, D. Wabiński i J. Waliszewski. Nad całością czuwał pomysłodawca i gospodarz spotkania Janusz M. Lewandowski.

"Jak widzę moje miasto" - konkurs plastyczny PTK

jamlew1

15 lutego 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy podsumowującej konkurs plastyczny pt. „Jak widzę moje miasto”. Konkurs został zorganizowany przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne na potrzeby projektu pn. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i był przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
Do I etapu konkursu, czyli eliminacji szkolnych zgłoszonych zostało w sumie 118 prac.
W finale przyznanych zostało 7 równorzędnych nagród głównych oraz 49 wyróżnień.
Nagrody wręczył prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Andrzej Szymański. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz zestawy plastyczne ufundowane przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.

Pleszewskie Towarzystwo - najlepsze w Polsce

jamlew1

"Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne uzyskało Certyfikat Godła „Najlepsze w Polsce” w XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług prowadzonego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Prezydent THC dr Marian Król w towarzystwie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Zofii Szalczyk wręczył Prezesowi PTK dr. Andrzejowi Szymańskiemu Certyfikat podczas uroczystej gali Konkursu, jaka odbyła się 24 listopada 2016 roku w Sali Lubrańskiego na UAM w Poznaniu.
Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli firm - laureatów Konkursu, osoby wyróżnione Statuetkami Honorowego Hipolita, Godnoścą „Lidera Pracy Organicznej”, Medalami Młodego Pozytywisty oraz Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” a także reprezentantów środowiska gospodarczego, biznesowego, polityków, samorządowców i władz regionalnych." [Więcej: http://www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/91/]

pleszew2

[Foto: http://www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/91/]

Feliks Nowowiejski i historia powstania "Roty"

jamlew1

IMG_97064

16 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Pleszewie odbyło się spotkanie poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu oraz historii powstania pieśni pt. "Rota", które związane jest w obchodami Roku Feliksa Nowowiejskiego.

W pierwszej części spotkania wystąpił chór szkolny z ZSP nr 2 w Pleszewie pod kierunkiem Przemysława Paterki. Uczniowie z pleszewskiej "Dwójki" zaprezentowali znane pieśni, m.in. właśnie "Rotę", ale także takie piosenki jak "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Po koncercie młodzieży uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z życiorysem i twórczością Feliksa Nowowiejskiego (1877 - 1946), które przedstawił członek Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego – Janusz M. Lewandowski. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż Feliks Nowowiejski  był typowym człowiekiem pogranicza (urodził się na Warmii), wychowanym w środowisku wielokulturowym, który dojrzewał do polskości dość długo. Dopiero bowiem w czasie pobytu w Berlinie (1907-1909) pod wpływem bliskich kontaktów z zespołami śpiewaczymi złożonymi z polskich emigrantów pielęgnujących ojczystą mowę, tradycje i pieśni, rozpoczął twórczość o charakterze narodowym. " Dla Nowowiejskiego, poruszającego się dotychczas głównie w kręgu kultury i języka niemieckiego, owe związki z polskością stały się istotnym impulsem do pobudzenia poczucia tożsamości narodowej i jednoznacznego określenia się Polakiem".

W 1909 powrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Pełnił tu funkcję dyrektora artystycznego Towarzystwa Muzycznego, występował jako dyrygent na koncertach symfonicznych oraz jako organista. W 1910 na konkursie kompozytorskim we Lwowie zorganizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przyznano mu nagrodę za pieśń solową „Zagasły już”. W 1911 zawarł związek małżeński z Elżbietą Mironow-Mirocką. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci. W 1914 otrzymał I nagrodę na konkursie lwowskiego Echa za utwór chóralny „Danae”. Po wybuchu I wojny światowej, przez cały okres jej trwania, kompozytor chronił się przed frontem w berlińskiej orkiestrze garnizonowej.

15 lipca 1910 w Krakowie, w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, zebrane na placu Matejki, przed odsłoniętym pomnikiem Władysława Jagiełły chóry, pod batutą Feliksa Nowowiejskiego zaśpiewały po raz pierwszy słowa Roty Marii Konopnickiej, do którego to wiersza Nowowiejski napisał muzykę. „Rota" powstała w 1908 r., pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim, a dopiero dwa lata później Nowowiejski ułożył do niej melodię. Na rękopisie umieścił datę: 13 stycznia 1910 r. Premierowe wykonanie odbyło się 20 stycznia tego samego roku. Pierwsze wydanie tej pieśni w tymże 1910 roku nosiło tytuł: "Ojczyźnie! HASŁO - uroczysta pieśń na obchód grunwaldzki".

„W lipcu 1910 r. zjechało do Krakowa 100 tys. Polaków ze wszystkich zaborów i z emigracji. Przybył również Ignacy Jan Paderewski, fundator pomnika (zaprojektował go artysta -rzeźbiarz Antoni Wiwulski). Po mszy dziękczynnej w kościele NMP, tłumy zebrały się na placu Matejki. Owacje po przemówieniu Paderewskiego przerwały nagłe fanfary. W tym momencie 600-osobowy chór - wybrany spośród 6 tys. śpiewaków z różnych chórów działających we wszystkich trzech zaborach - po raz pierwszy wykonał publicznie Rotę z towarzyszeniem orkiestry”. 

Po odzyskaniu niepodległości "Rota" kandydowała do miana polskiego hymnu.

W roku 1919 osiadł w Poznaniu na Sołaczu przy alei Wielkopolskiej 11 i czynnie włączył się w nurt odradzającego się życia kulturalnego miasta – organizował koncerty symfoniczne i chóralne, występował z recitalami organowymi - wykonywał muzykę baroku, utwory współczesnych kompozytorów francuskich oraz własne improwizacje. To właśnie tu skomponował wiele utworów chóralnych m.in. "Testament Bolesława Chrobrego", "Missa pro Pace", "Kantatę o bohaterze", "Missa Stella Maris". Dokonał także licznych opracowań pieśni ludowych, w tym 25 polskich pieśni ludowych z Warmii, skomponował opery: "Legenda Bałtyku" i "Ondraszek" oraz "Król wichrów" i "Wesele na wsi".

Język kompozytorski Nowowiejskiego charakteryzuje się nie tylko różnorodnością gatunkową i mistrzowskim opanowaniem warsztatu kompozytorskiego, ale przede wszystkim bujną inwencją melodyczną i rozmachem w kształtowaniu formy. Nie był on nowatorem, pozostając w kręgu stylistyki późnego romantyzmu, chociaż w pisanych w latach trzydziestych cyklach pieśni na głos z fortepianem (m.in. "Róże dla Safo" do poezji Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej) muzyczną ekspresję uzyskał poprzez śmiały i bardzo interesujący dobór środków harmonicznych. Pomimo, że krytycy ówcześni zarzucali muzyce Nowowiejskiego akademickość, brak autentyzmu i szablonowość, jego kompozycje zdobyły wielką popularność i uznanie słuchaczy, a "Marsz pretorianów" z oratorium "Quo vadis" był jednym z najczęściej wykonywanych utworów.

Największym międzynarodowym sukcesem Nowowiejskiego jest oratorium "Quo vadis" (1907, wg. Н. Sienkiewicza), które stało się najsłynniejszym wśród wszystkich oratoriów kompozytorów polskich. Na trwałe weszła też do repertuaru jego opera "Legenda Bałtyku" (1924). Wśród wielu pieśni patriotycznych Nowowiejskiego największy rozgłos zdobyła "Rota" (1910, sł. М. Konopnickiej) i "Нуmn do Bałtyku" (1919, sł. St. Rybka). Za swoje liczne dzieła religijne – w tym słynną "Missa pro pace" (Msza w intencji pokoju) Nowowiejski otrzymał w 1935 r. od papieża Piusa XI tytuł szambelana papieskiego.

W 1936 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta oraz Odznaką Honorową Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych.

We wrześniu 1939 w obawie przed aresztowaniem, ukrył się w poznańskim szpitalu sióstr Elżbietanek, następnie wyjechał do Krakowa, a do Poznania powrócił w sierpniu 1945 r. Zmarł 18 stycznia 1946 r. Pogrzeb artysty, który odbył się w Poznaniu 22 stycznia 1946, stał się manifestacją narodową. Przed ratuszem wykonano m.in. psalm Mikołaja Gomółki, motet autorstwa Orlando di Lasso i własny hymn Nowowiejskiego "Ufajcie". Tłumy zaintonowały "Rotę”.

Twórczość:

  • utwory chóralne – „Testament Bolesława Chrobrego”, „Bitwa pod Racławicami”, „ Ojczyzna - Psalm 136”, „Kantata o bohaterze” do słów Cypriana Kamila Norwida, hymny, m.in. górnośląski, kaszubski, pomorski, warmiński („O Warmio, moja miła”) ze zbioru pt. „Hymny patriotyczne”, „Marsylianka wielkopolska”
  • muzyka religijna - motety, psalmy, hymny kościelne, kolędy, pieśni nabożne, opracowania „Stabat Mater” i „Veni Creator”
  • opery, balety - opera „Legenda Bałtyku” do libretta Wandy Szalay-Groele,  ”Wesele na wsi”, opera-balet „Tatry” („Król Wichrów”),
  • muzyka symfoniczna – cztery symfonie, poematy symfoniczne: „Beatrycze”, „Nina”, „Pożegnanie Ellenai” oraz uwertury: „Uwertura romantyczna”, „Konrad Wallenrod”
  • twórczość organowa – „Dziewięć symfonii organowych” (1930) i „Cztery koncerty organowe” (1939).

 Oprac.: jamlew1

 

Spotkanie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego w Willi Jana - dyskusja pt. "Mój Wajda"

jamlew1

20161122W piątkowy wieczór 18 listopada 2016 r. członkowie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się w Willi Jana na dyskusji pt. "Mój Wajda". Pomysł tego spotkania pojawił sie kilka tygodni temu na wieść o śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera - autora takich arcydzieł filmowych jak: "Wesele", "Ziemia obiecana", "Popiół i diament", "Panny z Wilka", "Człowiek z marmuru" czy "Pan Tadeusz". Członkowie PTK w trakcie dyskusji dzielili się własnymi wrażeniami po obejrzeniu swoich ulubionych filmów, przywoływali najbardziej sugestywne sceny i sekwencje z filmów Andrzeja Wajdy, które na zawsze pozostaną w pamięci polskich widzów oraz cytowane będą przez filmoznawców.
Dyskusja pt. "Mój Wajda" w Willi Jana była także okazją do rozmowy o najnowszej historii Polski, rozumienia pojęć naród czy patriotyzm, gdyż twórczość Andrzeja Wajdy była elementem wielkiej dyskusji o Polsce i Polakach, przyczynkiem do debaty nad narodową tradycją martyrologiczną i romantycznym heroizmem.
Prowadzący dyskusję Janusz M. Lewandowski przypomniał mniej znane utwory Andrzeja Wajdy, które uważane były często za filmy nieudane, ale są świadectwem zmagania się reżysera z trudnymi problemami historycznymi czy współczesnymi (np. "Lotna", "Niewinni czarodzieje", "Polowanie na muchy", "Pierścionek z orłem w koronie").
Sporo czasu w trakcie spotkania moderator poświęcił tematowi inspiracji malarskich w twórczości Andrzeja Wajdy. Materiałem poglądowym były przede wszystkich filmy "Wesele" (adaptacja dramatu S. Wyspiańskiego) oraz "Brzezina" (wg J. Iwaszkiewicza). Filmy Andrzeja Wajdy analizowano pod kątem inspiracji i nawiązań malarskich, zestawiano kadry z obrazami i zastanawiano się, jak te cytaty malarskie wpływają na interpretację filmów."Wesele" Wajdy było także analizowane jako przykład wybitnego dialogu z teatrem, przykładem genialnego przełożenia języka dramatu na znaki filmowe.
Piątkowe spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych, co jest świadectwem wielkiego zainteresowania tematem dyskusji i świetnej atmosfery rozmowy, w której uczestniczyli ludzie o różnych poglądach politycznych, odmiennych doświadczeniach życiowych i upodobaniach artystycznych. Członkowie PTK zgodni byłi, iż należy kontynuować tego typu formę aktywności kulturalnej.

Relacja fotograficzna z dyskusji pt. "Sąsiedzi"

jamlew1

27 października 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się dyskusja pt. "Sąsiedzi. O trudnych stosunkach polsko-ukraińskich" po filmie W. Smarzowskiego "Wołyń". 

Moderatorem był Janusz M. Lewandowski

5812ef88183aa_osize933x0q70h67f5f55812f0fa7b58f_osize933x0q70h347c6e5812f04c7015b_osize933x0q70h0faebf5812f126d2341_osize933x0q70h976589_15812f07adb85c_osize933x0q70h29c8115812ef345e1a6_osize933x0q70h01cba65812f0a40bed1_osize933x0q70h1401e85812f14f5c04d_osize933x0q70hf322ad5812efffd1c33_osize933x0q70hd934fd5812f0cd7458b_osize933x0q70h82940c5812f126d2341_osize933x0q70h9765895812efae34434_osize933x0q70h9eec2e5812f0271fb04_osize933x0q70he830275812ef5e8e1f0_osize933x0q70h1ef0d45812efd66fe5b_osize933x0q70h760bdb

Wykład dr. Andrzeja Szymańskiego

jamlew1
WYKŁAD "CHRZEST POLSKI - MIEJSCE I GENEZA" ORAZ OTWARCIE WYSTAWY "CHRZCIELNICE"
Jak doszło do chrztu Polski? Gdzie naprawdę się odbył? Jakie były konsekwencje tego doniosłego aktu? Na te pytania odpowiedzi udzielił dr Andrzej Szymański - prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, podczas wykładu zatytułowanego "Geneza i miejsce Chrztu Polski".
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy, na której zaprezentowano twórczość członków Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego "Promyk" Dębnica. Prace rękodzielnicze, malarskie, fotograficzne, witraże, haft są wynikiem programu artterapeutycznego o tematyce: "Chrzcielnice w kościółkach drewnianych i zabytkowych na Szlaku Piastowskim" realizowanego przez to Stowarzyszenie. Wystawę wypożyczono z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
chrz2016.7
Więcej na stronie: http://www.bppl.pl/wydarzenia2016.php#chrz2016

 

© Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci